Home | Thema's | Beroepsonderwijs en scholing

Beroepsonderwijs en scholing

De Stichting van de Arbeid stelt nota's, brieven en aanbevelingen op om te bevorderen dat de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk is. Deze publicaties hebben betrekking op o.a. stages, leer/werkplekken, competentiegericht beroepsonderwijs, O&O-fondsen, laaggeletterdheid, EVC, etc.
In het kader van 'een leven lang leren' wordt niet alleen aandacht geschonken aan het reguliere beroepsonderwijs, maar ook aan het blijven leren en volgen van cursussen tijdens de loopbaan.