Home | Thema's | Deeltijd-WW

Deeltijd-WW

Sinds 1 april 2009 is deeltijd-WW mogelijk. Deeltijd-WW houdt in dat de werktijd met minimaal 20% en maximaal 50% kan worden bekort. De werkgever is alleen loon verschuldigd over de gewerkte uren. De werknemer ontvangt WW over de niet gewerkte uren.
Deeltijd-WW is bedoeld om werkgevers, die te maken hebben met een tijdelijke neergang in de activiteiten, financiële ondersteuning te bieden om de 'leegloop' te bekostigen en daarmee vakkrachten te behouden. Voor werknemers betekent deeltijd-WW dat hun dienstverband in stand blijft ondanks dat zij tijdelijk voor een deel van hun werktijd in de WW zitten.
Om gebruik te kunnen maken van de regeling deeltijd-WW zullen op decentraal niveau werkgever en werknemersvertegenwoordiging tot overeenstemming moeten komen over de aanvraag voor deeltijd-WW. Hierbij kan het decentrale overleg afspraken maken over gehele of gedeeltelijke aanvulling op de WW-uitkering als onderdeel van een totaalpakket.

De minister van SZW heeft met ingang van 1 april 2010 besloten dat de Regeling deeltijd-WW wordt verlengd tot uiterlijk 1 juli 2011, afhankelijk van het percentage werknemers dat gebruik maakt van de regeling of eerder als het budgettaire plafond (660 miljoen bruto) is bereikt. Dat betekent dat bedrijven met 0-30% personeelsbestand in de deeltijd-WW uiterlijk tot en met 31 december 2010 deeltijd-WW kunnen aanvragen en uiterlijk eindigt op 30 juni 2011, bedrijven met 30-60% personeelsbestand in de deeltijd-WW uiterlijk tot en met 30 september 2010 en uiterlijk eindigt op 31 maart 2011 en bedrijven met 60-100% in de deeltijd-WW uiterlijk tot en met 30 juni 2010 en eindigt op 31 december 2010.
Nieuwe aanvragen voor deeltijd-WW zijn echter alleen nog mogelijk voor bedrijven die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van deeltijd-WW of de bijzondere WTV.
Bij de voorlaatste verlenging zijn de scholingsafspraken aangescherpt; UWV zal strenger toetsen of de afgesproken scholing bijdraagt aan behoud of vergroting van de inzetbaarheid van werknemers.

In dit dossier staan de publicaties van de Stichting van de Arbeid over dit onderwerp. Om de informatie over de Regeling toegankelijker te maken, is de vraag- en antwoordlijst Deeltijd-WW, wat betekent dat? opgesteld. Deze wordt steeds aangepast aan de actualiteit.
Daarnaast is de regelgeving van SZW ten aanzien van deeltijd-WW opgenomen. Ook is een link gemaakt naar een uitgebreide website over subsidies en regelingen voor ‘leren en werken’.