Home | Sectorplannen

Sectorplannen

De meeste sectorplannen zitten er bijna op. Sinds de zomer van 2013 hebben werkgeversorganisaties, vakbonden en regionale bestuurders er hard aangetrokken om hun sector en regio sterker uit de economische crisis te laten komen. Door van-werk-naar-werk-trajecten op te zetten, door werknemers bij en om te scholen via kortdurende cursussen maar vooral ook met langdurige bbl-opleidingen zodat ook vijftigers weer een beroepsopleiding hebben gevolgd. Door competentietesten en vitaliteitstesten aan te bieden aan werknemers, door specifieke afspraken te maken om jongeren én ouderen aan werk te helpen. Vaak lag de uitvoering van de plannen bij de O&O- en O&A-fondsen.

Dit bijzonder omvangrijke en zeer gedifferentieerde traject kwam op gang omdat sociale partners met het kabinet in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 de afspraak hebben gemaakt om sectorplannen mogelijk te maken. In totaal is voor meer dan een miljard euro geïnvesteerd waarvan zo’n 400 miljoen afkomstig was van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, sectoren en regio’s zorgden voor op hun beurt voor meer dan 600 miljoen euro.

Sectorplannen tot een succes maken, betekent maatwerk, ieder plan is weer anders. U kunt op deze pagina’s zien wat de sectoren en regio’s voorhadden met hun plan en – als het plan is beëindigd - wat het resultaat is.

Leeswijzer:
 
StvdA sectorplannen nieuws

Nieuws
Het laatste nieuws over de sectorplannen en activiteiten Actieteam.

Vakopleider Karel met Nicky: “Het sectorplan komt als geroepen.” Blogs
Tussen 16 februari en 16 maart 2015 heeft de journalist Seger Pijnenburg elke werkdag een sectorplan bezocht en daarover een blog geschreven. Hij heeft gevraagd naar de praktijk achter de sectorplannen, gekeken of omscholing, begeleiding van werk naar werk of werkervaringsplekken voor jongeren ook echt werken en opgeschreven wat de mensen waarvoor de sectorplannen zijn bedoeld zelf hierover te zeggen hebben.

StvdA Actieteam Crisisbestrijding informatie over sectorplannen

Informatie over sectorplannen
Sectorplannen tot een succes maken, betekent maatwerk, ieder plan is weer anders. U kunt op deze pagina’s zien wat de sectoren en regio’s voorhadden met hun plan en – als het plan is beëindigd - wat het resultaat is. Omdat er drie tranches zijn geweest waarvan de laatste tranche verschilde van de andere twee – voor de laatste tranche konden alleen plannen die als doel hadden van-werk(loosheid)-tot-werk worden ingediend- zijn de sectorplannen ingedeeld in een pagina 1ste en 2de tranche en een pagina voor de 3de tranche.

Voor degenen die alle regelingen nog eens willen nazien zijn er in de rechterkantlijn alle (wijzigingen in de) regelingen op een rijtje gezet.

StvdA bijeenkomsten Actieteam Crisisbestrijding

Bijeenkomsten
Aankondiging van bijeenkomsten en presentaties op bijeenkomsten van het Actieteam.

Voorzitter Marjan Oudeman van het Actieteam crisisbestrijding biedt aan minister Asscher en voorzitters Ton Heerts en Michaël van Straalen het Overdrachtsdossier aan. Achtergrond Actieteam
De leden, tekst Sociaal Akkoord, contactgegevens. 

Werkconferentie 15 maart 2017 - Sectorplannen een schat aan ideeën