Home | Sectorplannen | Bijeenkomsten

Bijeenkomsten en spreekbeurten

Het Actieteam crisisbestrijding organiseert met enige regelmaat bijeenkomsten over de Regeling cofinanciering sectorplannen. Zo zijn, voorafgaand aan de start van de Regeling, in augustus en september 2013 zes bijeenkomsten georganiseerd waar informatie gegeven is over de mogelijkheden van de Regeling. Voorafgaand aan de start van de tweede tranche zijn in maart 2014 twee bijeenkomsten georganiseerd. Hier vindt u verslagen, presentaties en foto’s van deze bijeenkomsten.

Spreekbeurten leden Actieteam

De leden van het Actieteam geven regelmatig een spreekbeurt op symposia die door andere organisaties worden georganiseerd. De verslagen en presentaties spreekbeurten op deze bijeenkomsten treft u hiernaast aan. Heeft u naar aanleiding van de verslagen en/of presentaties nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Actieteam: 070-3499579 of actieteam@stvda.nl.


15 maart 2017: Werkconferentie Sectorplannen: een schat aan ideeën

De werkconferentie is geslaagd. Er zijn deze dag veel ideeën uitgewisseld, opgehaald en gezamenlijk doordacht. Deze bijeenkomst was een mooie (eerste) afsluiting van drie jaar hard werken aan de uitvoering van de sectorplannen. In de loop van 2017 zullen de meeste sectorplannen worden afgesloten. Maar dat betekent niet dat er daarna niets meer gebeurt. Integendeel, deze werkconferentie liet zien dat het enthousiasme om te zorgen voor weerbare sectoren en regio’s springlevend is en dat de onderlinge samenwerking danig is gegroeid.

In de brochure Sectorplannen, pleister op de crisispijn, steen in de vijver van de uitvoering en katalysator voor het arbeidsmarktbeleid komen tien uitvoerders van sectorplannen aan het woord over wat de sectorplannen voor hun sector hebben betekend en nog steeds betekenen. De film Sectorplannen 15 maart 2017 laat zien waarom de sectorplannen zo nodig waren voorjaar 2013 en waarom ze zo belangrijk zijn geweest voor de bedrijven, de werkenden en werkzoekenden. De openingsfilm van de werkbijeenkomst geeft vooral aan wat de sectorplannen hebben gedaan voor de mensen die hierdoor een baan hebben gekregen of konden behouden. Het fotoverslag (PDF, 25490 kB) geeft een beeld van de zonnige afsluiting van drie jaar hard werken aan de uitvoering van de sectorplannen.”


29 juni 2015: Slotbijeenkomst Actieteam crisisbestrijding

Het Actieteam crisisbestrijding houdt op te bestaan. De slotbijeenkomst van maandag 29 juni jl. in het SER-gebouw te Den Haag stond in het teken van zowel terugblikken als vooruitkijken. Voorzitter Marjan Oudeman van het Actieteam crisisbestrijding biedt bij het stoppen van het Actieteam aan minister Asscher en voorzitters Ton Heerts en Michaël van Straalen het Overdrachtsdossier aan.


15 april 2015: Van-werk-naar-werk!

Allemaal kennen we wel concrete maatregelen als om- en bijscholing naar een vacature, het opzetten of het gebruikmaken van een mobiliteitscentrum en de begeleiding van werkzoekenden naar een nieuwe werkgever. Een concept als “van-werk(loosheid)-naar-werk” klinkt daarentegen vaag en blijft nogal abstract. Daarom heeft het Actieteam crisisbestrijding een conferentie op woensdag 15 april 2015 in Utrecht georganiseerd. 


12 maart: Scoren in sectoren!

een bijeenkomst voor werkgevers en werknemers in Zuidoost-Brabant

Op 12 maart 2015 aanstaande organiseren het Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP), de BZW-kringen Eindhoven en Helmond, de Centrumgemeenten Eindhoven en Helmond een middag voor werkgevers en werknemers in deze regio over de mogelijkheden van de landelijke sectorplannen en het regionaal sectorplan Helmond-De Peel. Doel van deze middag is om zo concreet mogelijke ‘matches’ te realiseren tussen bedrijven en sectorplannen. De middag is in de eerste plaats bedoeld voor werkgevers in de regio maar belangstellenden uit andere regio’s zijn van harte welkom.


Bijeenkomst Sectorplannen

10 februari 2015: Op het ministerie van SZW praten de voorzitters van de Stichting van de Arbeid en minister Asscher met werknemers en werkgevers over wat door de sectorplannen voor hun veranderd is.


Bijeenkomst over sectorplannen in de regio’s Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Een volle ontvangsthal op 29 januari 2015 in Saxion Hogeschool Deventer, gevuld met zo’n 100 werkgevers en intermediairs die veel interesse hadden in de concrete mogelijkheden van de sectorplannen.
Meer informatie


Implementatiebijeenkomst voor sectorplannen uit technische sectoren

Op 19 januari 2015 organiseerde het Actieteam crisisbestrijding in samenwerking met het Techniekpact op het ministerie van Economische Zaken een implementatiebijeenkomst voor sectorplannen uit technische sectoren. Daarmee wil het Actieteam bijdragen aan succesvolle implementatie van ‘technische’ sectorplannen en (daarmee) aan de doelen van het Techniekpact. Deze bijeenkomst zijn succesvolle ervaringen over de aanpak uitgewisseld maar ook knelpunten en vragen met elkaar gedeeld en zo mogelijk opgelost. De presentaties zijn opgenomen aan de rechterkant van deze pagina.

Extra voorlichtingsbijeenkomst over derde tranche sectorplannen

Het Actieteam crisisbestrijding heeft op 13 januari 2015 in de middag in Den Haag, SER-gebouw, in samenwerking met SZW een extra voorlichtingsbijeenkomst over de derde tranche sectorplannen georganiseerd. 
Programma

Voorlichtingsbijeenkomsten over derde tranche sectorplannen op 2, 9 en 11 december 2014

De veranderingen in de regeling behoeven enige uitleg. Vandaar dat in aanloop naar de openstelling van de tranche op 15 januari 2015 het Actieteam crisisbestrijding, het ministerie van SZW en UWV het land zijn ingetrokken om de regeling te lichten. De bijeenkomst in Den Bosch was op 2 december, in Den Haag, speciaal voor adviseurs, 9 december en 11 december stopte de voorlichtingskaravaan in Zwolle. Op 13 januari 2015 is er nog een voorlichtingsbijeenkomst gepland in Den Haag. 
In Zwolle kregen ruim veertig belangstellenden een korte presentatie van wat de regeling tot nu toe heeft opgeleverd en de ins en outs van de nieuwe maatregelen werden toegelicht.
Verslag van de bijeenkomst in Zwolle.

Conferentie Samenwerking tussen sectoren en regio’s 1 april 2014

Het Actieteam crisisbestrijding heeft 1 april 2014 een conferentie gehouden over hoe samenwerking te organiseren is tussen landelijke sectorplannen en uitvoering in de regio en omgekeerd hoe vanuit de regio’s verbinding met landelijke plannen kan worden gemaakt.
Meer informatie