Conferentie Van werk naar werk: lessen voor de toekomst

15 april 2015, 13.30 - 17.00 uur, CitySense Utrecht

Allemaal kennen we wel concrete maatregelen als om- en bijscholing naar een vacature, het opzetten of het gebruikmaken van een mobiliteitscentrum en de begeleiding van werkzoekenden naar een nieuwe werkgever. Een concept als “van-werk(loosheid)-naar-werk” klinkt daarentegen vaag en blijft nogal abstract. Daarom organiseert het Actieteam crisisbestrijding een conferentie op woensdag 15 april 2015 in Utrecht.
Dan bespreken we hoe we concreet invulling kunnen geven aan dit abstracte begrip en hoe we daarbij zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van tot nu toe opgedane ervaringen, onder andere in sectorplannen.

Sectorplannen die in de derde termijn worden ingediend zijn specifiek gericht op het aan het (ander) werk helpen van werkenden en werkzoekenden. Deze termijn is geopend op 15 januari 2015 en loopt nog tot 1 juni 2015. Doel van de conferentie is om onder leiding van de dagvoorzitter Rogier Elshout ideeën op te doen over van-werk(loosheid)-naar-werk in de eigen sector of regio, als onderdeel van een sectorplan, maar ook daarbuiten.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle professionals en betrokkenen die concreet bezig (willen) zijn met de invulling van van-werk-naar-werkmaatregelen. Van harte welkom zijn vakbondsbestuurders, kaderleden, medewerkers van brancheorganisatie, HR-medewerkers, O&O-fondsbestuurders, projectleiders van een sectorplan (bestaand of in wording) en medewerkers van een regionale of lokale overheid.

 Locatie

CitySense, Utrecht: St. Jacobsstraat 12, 3511 BS UTRECHT
parkeren: www.citysense-utrecht.nl/citysense/bereikbaarheid

 Datum

Woensdag 15 april 2015

 Tijd

13.30 uur inloop;
14.00 uur aanvang conferentie;
16.30 uur netwerkborrel.

Actieteam crisisbestrijding

Verslag conferentie

Van werk naar werk