Afscheid van Actieteam crisisbestrijding

29 juni 2015

 

Het Actieteam crisisbestrijding houdt op te bestaan. De slotbijeenkomst van maandag 29 juni jl. in het SER-gebouw te Den Haag stond in het teken van zowel terugblikken als vooruitkijken.

Slotbijeenkomst Actieteam Crisisbestrijding 29 juni 2015

Cecile Lambregts (Stichting van de Arbeid) en Eric Knopper (SER) openden de bijeenkomst met een eigen vertolking van het lied Testament. In een notendop werd het wel en wee van het Actieteam crisisbestrijding in de afgelopen twee jaar gepresenteerd.

 

Slotbijeenkomst Actieteam Crisisbestrijding 29 juni 2015“Het afscheid van het Actieteam is een tussenstap. We kunnen de goede dingen die we de afgelopen twee jaar tot stand hebben gebracht nu verder brengen,” zei minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de slotbijeenkomst.

De kennis die het Actieteam de afgelopen twee jaar heeft opgedaan is daarom ook gebundeld in het Overdrachtsdossier (PDF). Marjan Oudeman, voorzitter van het Actieteam, overhandigde dit dossier aan de minister en de voorzitters Ton Heerts en Michaël van Straalen van de Stichting van de Arbeid met de wens dat zij deze kennis in de toekomst ook gebruiken.

Praktijk

Piet Koppelaar, van een leerbedrijf in de bouwsector, en Tina Boes van Fundeon, dat het sectorplan Bouw uitvoert, lieten zien hoe hun sectorplan in de praktijk werkt. Koppelaar: “Vooral oudere leerlingen komen moeilijk aan de bak. Dit sectorplan heeft geholpen om deze groep toch in de leertrajecten te krijgen.” De afgelopen periode zijn in de bouw 24.000 kandidaten via het sectorplan op weg geholpen. Tina Boes benadrukte dat dit resultaat alleen kon worden behaald met het hebben van vertrouwen. “Ondanks de crisis en het cao-loze tijdperk in de bouw hebben we dit toch voor elkaar gekregen.”

Edwin Bouwers (FNV), lid van het Actieteam, benadrukte dat de sectorplannen over echte banen gaan. “De sectorplannen komen voort uit het Sociaal Akkoord. Voor de vakbeweging stond bij het afspreken van het Sociaal Akkoord vast dat de pijn van de crisis gelijkmatig moest worden verdeeld. Bovendien waren we op zoek naar nieuwe instrumenten voor het op gang brengen van de arbeidsmarkt. Binnen het Actieteam is gereedschap ontwikkeld dat op uitvoering is gericht. Dat heeft daadwerkelijk tot vernieuwing geleid.” Hij noemde daarbij als voorbeeld de dakdekker- en de timmerindustrie die nu een eigen systeem hebben gekregen dat gericht is op behoud van de vakvaardigheid. “Dat zijn structurele verbeteringen in deze arbeidsmarkt.”

Harry van der Kraats (AWVN), lid van het Actieteam, stond stil bij de structuurversterking die door de sectorplannen in gang is gezet. Als voorbeeld nam hij de openbaarvervoersector. “Daar is men niet echt bereidwillig om samen te werken. Bij het tot stand komen van het sectorplan hebben ze echter toch de samenwerking gezocht en ook gevonden. Binnen deze sector heeft dit een branchevereniging opgeleverd.” Regionale netwerken spelen volgens Van der Kraats een sleutelrol. “Je moet daar beginnen waar je zaken kunt realiseren en daarom zijn die netwerken zo belangrijk. Ook de rol van de sociale partners moet niet worden onderschat. In sommige gevallen was het bijvoorbeeld heel lastig samenwerken omdat gelijktijdig over een cao werd gevochten. Desondanks lukte het om de sectorplannen toch voor elkaar te krijgen.”

Compliment

Yvonne van Mierlo, wethouder in Helmond en namens de VNG lid van het Actieteam, blikte terug op de beginperiode. “We hebben verzaakt om daadwerkelijk een intake te doen. Wat betekent het om een ambassadeur in het Actieteam te zijn, wat wordt er van ons verwacht. Dat was vooral in de beginperiode mij niet geheel duidelijk.” Een van de aanbevelingen in het overdrachtsdossier gaat over een heldere briefing over de opdracht. Voor de regio’s is het volgens Van Mierlo vooral belangrijk geweest dat niet de systemen centraal stonden maar de inhoud van de sectorplannen. “Ik wil dan ook een compliment geven aan het ministerie dat heeft geprobeerd om belemmerende wetgeving zoveel mogelijk te beperken.”

Slotbijeenkomst Actieteam crisisbestrijding 29 juni 2015Voorzitter Marjan Oudeman noemde het leggen van verbindingen door het Actieteam een belangrijke bijdrage. “Het Actieteam heeft een brug weten te slaan naar een gezonde arbeidsmarkt. We deden dat door te stimuleren en aan te jagen, oplossingen te vinden en netwerken mee van de grond te tillen. Het is gebleken dat er veel mogelijk is als we de schouders eronder zetten met een gezamenlijke doelstelling. Het is nu aan de sociale partners en de betrokkenen om hier blijvend een succes van te maken.”

Overdrachtsdossier

Slotbijeenkomst Actieteam crisisbestrijding 29 juni 2015Aan het einde van de bijeenkomst overhandigde Marjan Oudeman het overdrachtsdossier aan minister Asscher en de voorzitters Michaël van Straalen en Ton Heerts.
Ton Heerts van de FNV zei dat hij geen moment spijt heeft gehad van het oprichten van het Actieteam crisisbestrijding.”Dat niet alles helder was bij aanvang is misschien wel goed geweest. Hoe meer het schuurt, hoe mooier de glans. Maar de activiteiten die door het Actieteam in gang zijn gezet zijn niet afgerond, nu gaan we verder. Het Actieteam laat zien dat het zeer effectief is als meerdere partijen zich met de arbeidsmarktproblematiek bezighouden. Met deze nieuwe dynamiek moeten we doorgaan. Ik geloof in dat opzicht in de kracht van De Werkkamer waar sociale partners en VNG werken aan die regionale arbeidsmarkt. Het Actieteam heeft de kracht van deze verbinding laten zien. Daar moeten we in dit nieuwe huis van de arbeidsverhoudingen waar de SER, de Stichting van de Arbeid en de Werkkamer samenkomen, mee verder gaan.”

Ook Michaël van Straalen van MKB Nederland prees De Werkkamer. Hij wil snel aan de slag met de aanbevelingen van het Actieteam. “Hier moeten we onze schouders onder zetten. Over de arbeidsmarkt zijn we nu heel toekomstgericht aan het denken. Dat werkgevers, werknemers en regio’s elkaar via het Actieteam weten te vinden en ook dezelfde taal spreken, is ronduit pure winst.”

Lovende woorden kwamen ook van de minister. Hij dankte alle organisaties die aan het succes hebben bijgedragen. “Wat mij vooral is opgevallen is dat de sectorplannen nooit echt van de politiek zijn geworden. Het is echt een instrument van de polder. De plannen komen uit de sectoren en zijn niet in Den Haag bedacht. Op dit moment hebben 80.000 mensen baat bij de sectorplannen en dat zullen er aan het einde van de looptijd 400.000 zijn. Dit is echt een investering in de arbeidsmarkt van de toekomst. Ik doe dan ook een beroep op een ieder om deze betrokkenheid voort te zetten.”

Meer foto's

 

Actieteam crisisbestrijding

Fotoverslag

Slotbijeenkomst Actieteam crisisbestrijding 29 juni 2015
(PDF, 3614 kB)
Voorzitter Marjan Oudeman van het Actieteam crisisbestrijding biedt aan minister Asscher en voorzitters Ton Heerts en Michaƫl van Straalen het Overdrachtsdossier aan.
Aanbieden overdrachtsdossier