Home | Sectorplannen | Bijeenkomsten en spreekbeurten | Extra voorlichtingsbijeenkomst derde tranche sectorplannen

Voorlichtingsbijeenkomsten over derde tranche sectorplannen

Datum: 13 januari 2015 Den Haag

Per 1 januari 2015 treedt de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 in werking. Het daadwerkelijk indienen van een sectorplan in de derde aanvraagtermijn is mogelijk vanaf 15 januari 2015. De bestaande Regeling cofinanciering sectorplannen heeft ingrijpende veranderingen ondergaan waardoor het raadzaam is u te informeren zodat u daarna kunt nagaan of u al dan niet een aanvraag wilt indienen voor deze derde aanvraagtermijn.

Begin december 2014 heeft het Actieteam crisisbestrijding daarom in samenwerking met SZW drie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Deze bijeenkomsten zijn nu allemaal achter de rug. Voor degenen die de bijeenkomsten gemist hebben organiseert het Actieteam een extra voorlichtingsbijeenkomst op 13 januari 2015, vlak voor de openstelling van de derde aanvraagtermijn. Deze bijeenkomst vindt plaats te Den Haag (locatie: SER-gebouw) en begint om 14.00. Koffie en thee staan voor u klaar vanaf 13.30 uur.

U kunt zich nu voor deze bijeenkomst opgeven door een e-mail te sturen naar info@stvda.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam en uw achtergrond (zoals vakbond, werkgever(sorganisatie), gemeente, beroepsonderwijs, UWV of subsidieadviseur). Het exacte programma ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst.

Wij hopen u op 13 januari te mogen verwelkomen in Den Haag!