Home | Sectorplannen | Bijeenkomsten en spreekbeurten | Voorlichtingsbijeenkomsten over de Regeling cofinanciering sectorplannen

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten over de Regeling cofinanciering sectorplannen

Het Actieteam crisisbestrijding heeft voorafgaand aan de start van zowel de eerste als de tweede tranche van de Regeling cofinanciering sectorplannen een serie (drukbezochte) voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze vonden verspreid over het land plaats.
Verslagen, presentaties en foto’s vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

 

11 maart 2013: voorlichting te Arnhem
11 maart 2014: voorlichting te Arnhem
11 maart 2014: workshop tijdens voorlichtingsbijeenkomst
11 maart 2014: workshop tijdens voorlichtings-bijeenkomst
Paul van Kruining geeft namens het Actieteam een algemene toelichting op onder andere de beoogde doelstellingen van de sectorplannen.
Paul van Kruining geeft namens het Actieteam een algemene toelichting op o.a. de beoogde doelstellingen van de sectorplannen.
Veel belangstellenden luisteren aandachtig naar de uitleg van de regeling.
Veel belangstellenden luisteren aandachtig naar de uitleg van de regeling.