Home | Sectorplannen | Bijeenkomsten en spreekbeurten | Samenwerking tussen sectoren en regio’s, zoeken naar oplossingen voor sectorplannen

Samenwerking tussen sectoren en regio’s, zoeken naar oplossingen voor sectorplannen

Conferentie Actieteam Crisisbestrijding - 1 april 2014

Versterking van de samenwerking tussen landelijke en regionale sectorplannen staat dinsdag 1 april centraal op de conferentie van het Actieteam Crisisbestrijding. Ruim 150 belangstellenden zijn naar Nieuwegein gekomen om hierover onder leiding van de dagvoorzitter Rogier Elshout meer te horen.
Marjan Oudeman, voorzitter van het Actieteam Crisisbestrijding, heet iedereen welkom en roept alle deelnemers op om de banden tussen de landelijke sectorplannen en de uitvoering in de regio te versterken: “Het is nu de tijd om een brug te slaan naar de arbeidsmarkt van morgen.”
Hans Spigt breekt aan de hand van een aantal voorbeelden die hij tegengekomen is als wethouder van Utrecht een lans voor goede publiek-private samenwerking bij het oplossen van arbeidsmarktproblematiek. “Gemeenten hebben een rol hebben bij de uit-voering van sectorplannen. Maar gemeenten moeten niet te zelfstandig te werk gaan. We moeten daarbij luisteren naar sociale partners en het onderwijsveld. We hebben elkaar nodig om de arbeidsmarkt in beweging én flexibel te houden.”
Ook Mirjam Sterk, lid van het Actieteam crisisbestrijding en ambassadeur Aanpak jeugdwerkloosheid, benadrukt het belang van het zoeken maar verbinding: “Als jullie moeite hebben om de juiste personen te vinden dan kunnen jullie altijd het Actieteam inschakelen.”
Uit de reacties van de zaal blijkt dat het vooral lastig is voor de regio om aansluiting te vinden bij de landelijke sectorplannen. De trekkers in de regio hebben de ervaring dat landelijke sectorplannen worden gemaakt zonder dat rekening gehouden is met de uitvoering in de regio.

Hans van der Steen, directeur Beleidsorganisatie AWVN, brengt het initiatief van de AWVN onder de aandacht om dit jaar nog 7500 werkzoekenden met een beperking aan werk te helpen. Hij vraagt de indieners van nieuwe sectorplannen om medewerking.
André Timmermans, lid van het Actieteam en directeur van UWV, houdt niet alleen een pleidooi voor intersectorale samenwerking in de regio maar ook om meer werkzoekenden via de sectorplannen aan werk te helpen.
Op de dag van de conferentie is de tweede tranche voor het indienen van sectorplannen opengesteld. Indienen kan tot 31 mei 2014. Tijdens de conferentie vertellen drie indieners uit de eerste tranche over hun bevindingen. De vertegenwoordiger van Bouw en Infra geeft als tip mee dat de verschillende belangen tussen landelijke en regionale partijen meteen op de agenda moeten worden gezet. “Verdiep je ook in de regelgeving. Weet wat de spelregels van de subsidieregeling zijn.”
Vooral geduld en voldoende tijd uittrekken voor het voortraject is volgens de indieners van het sectorplan Maritiem (Rijnmond/Drechtsteden/Gorinchem) heel belangrijk. “Uiteindelijk moet je met een inhoudelijk goed plan komen waarin vernieuwing zit. Wij zijn daar zeker een halfjaar mee bezig geweest.”
Ook de indieners van het sectorplan Stedendriehoek geven aan dat het opstellen van het plan veel tijd en energie heeft gekost. “Het communicatieproces is zeer lastig. Je moet een lange adem hebben. Maar het gaat hier wel om deels publiek geld en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.”

Na afloop van deze drie verdiepingssessies is er tot slot nog een hindernisveiling waarbij de inmiddels uitgedunde zaal actief meedenkt over oplossingen. Het onder-steuningsteam van het Actieteam zegt toe alle niet besproken hindernissen uit te zoeken.

Hiernaast staan enkele presentaties en foto’s van de conferentie.