Home | Sectorplannen | Bijeenkomsten en spreekbeurten | Voorlichtingsbijeenkomsten derde tranche sectorplannen

Voorlichtingsbijeenkomsten over derde tranche sectorplannen

Voorlichtingsbijeenkomsten over derde tranche sectorplannen
Datum: 2 december 2014 Den Bosch
9 december 2014 Den Haag
11 december 2014 Zwolle
 


Naar verwachting zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zeer binnenkort bekendmaken wanneer de derde aanvraagtermijn voor sectorplannen opengesteld wordt en welke bijbehorende spelregels er zullen gelden. De Regeling cofinanciering sectorplannen heeft ingrijpende veranderingen ondergaan waardoor het raadzaam is u te informeren zodat u daarna kunt nagaan of u al dan niet een aanvraag wilt indienen voor deze derde aanvraagtermijn.
Begin december organiseert het Actieteam crisisbestrijding daarom in samenwerking met SZW drie voorlichtingsbijeenkomsten.

Om efficiënt te kunnen voorlichten zijn dit keer de voorlichtingsbijeenkomsten ingericht per doelgroep. Er zijn twee voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële partners in een samenwerkingsverband zoals werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV en instellingen voor beroepsonderwijs. Deze voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op 2 december 2014 te Den Bosch (locatie: gemeentehuis) en 11 december 2014 te Zwolle (locatie: De nieuwe Buitensociëteit). Voor (subsidie)adviseurs is er een aparte bijeenkomst op 9 december 2014 te Den Haag (locatie: SER-gebouw).

U kunt zich voor een van de bijeenkomsten per e-mail opgeven door een berichtje te sturen naar info@stvda.nl
Vermeld op deze e-mail uw naam, naar welke bijeenkomst u wilt gaan en wat uw achtergrond is (vakbond, werkgever(sorganisatie), gemeente, beroepsonderwijs, UWV of subsidieadviseur). Let wel op voor welke bijeenkomst u zich opgeeft: subsidieadviseurs zijn alléén uitgenodigd voor 9 december 2014.

De drie bijeenkomsten beginnen steeds om 14.00 uur. Koffie en thee staan voor u klaar vanaf 13.30 uur. Wanneer u zich nu opgeeft voor een van de bijeenkomsten, ontvangt u het programma naderhand per e-mail.
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in Den Bosch, Zwolle of Den Haag!


Derde tranche sectorplannen

Extra voorlichtingsbijeenkomst