Dag 19: Stevig charmeoffensief voor afwachtende Brabanders

12 maart 2015

 
Blog 19 Helmond De Peel
‘Scoren voor Sectoren’ blijft steken op een gelijkspel: geen winnaars maar ook geen verliezers!

Och Helmond, wat heb je toch een apart imago in de streek. De vele grappen over Helmond draaien om actieve werkloosheid, asociaal gedrag en een grote mond. ‘Weet je waarom een Helmonder niet kan internetten? Hij kent alleen maar WW.’ Of ‘Eindhoven krijgt de grootste dierentuin van Europa. Ze zetten hekken om Helmond’. Maar dat zijn de grappen van het verleden, inmiddels gedijt Helmond in de slipstream van de nabije technologische brandhaard Eindhoven op innovatie, kennis en ondernemen. Dus is de Automotive Campus een passend decor voor de bijeenkomst ‘Scoren voor Sectoren’. Met aanwezigheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNO-NCW en MKB Nederland, het Actieteam crisisbestrijding die de uitvoering van de sectorplannen ondersteunt. Zwaar geschut dus, ingezet om werkgevers in de regio te informeren en liefst ook te interesseren voor de mogelijkheden van de sectorplannen.

En die mogelijkheden zijn legio. “Er zijn miljoenen te verdelen, we hopen dat er vandaag gescoord wordt!’, begint de spreekstalmeester. Die miljoenen van de sectorplannen wachten op een bestemming en vandaag krijgen de werkgevers een flinke ‘sales-pitch’. Te beginnen met de kordate wethouder Yvonne van Mierlo, wethouder van gemeente Helmond, die ook zitting heeft in het Actieteam crisisbestrijding. “Hoe komt dit geld bij u? Wij streven er naar dat u weggaat met concrete informatie over de het gebruik van de sectorplannen.” Daarna volgt Directeur-Generaal Bernard ter Haar van het ministerie SZW die de actuele status van de plannen schetst. “Er zijn nu 79 sectorplannen goedgekeurd en in uitvoering, samen goed voor €440 miljoen aan cofinanciering. Dit betekent dat er ruim €900 miljoen effectief in beweging is gebracht. Het is een bijzondere tijd, dynamisch en met snelle technologische veranderingen. De arbeidsmarkt van nu is anders, vraagt ook om een andere mentaliteit. Vandaag praten we over de mogelijkheden in uw regio. Een landelijk plan maken, betekent niet dat je dit landelijk moet uitvoeren. Een regionale blik is scherper.         

Werkgevers en werknemers niet uit elkaar trekken

Dan neemt Rob Slagmolen van VNO-NCW en MKB Nederland het stokje over. “De werkelijkheid van de crisis betekende faillissementen en we stonden er slecht voor. Dat was ook de reden dat de sociale partners de handen ineen hebben geslagen met de sectorplannen. Je moet werkgevers en werknemers ook niet uit elkaar trekken maar juist bij elkaar brengen. De dynamiek in de economie vraagt ook om het faciliteren van werkgevers om de groei van de economie te stimuleren. En werknemers die meegroeien met technologie en innovaties.” Ook hij roept de zaal op om zich te verdiepen in de mogelijkheden van de sectorplannen en breekt een lans voor de jeugd: “We hebben duizenden BBL-plekken nodig, die moeten we vinden. Als u daar hulp bij nodig heeft, bel ons.” Samengevat: de sprekers openen een fors charmeoffensief om de werkgevers te prikkelen. In een serie workshops krijgen de potentiele deelnemers de mogelijkheden voorgeschoteld. Wij nemen een kijkje bij de workshops ICT en Transport en Logistiek. Wordt er inderdaad gescoord?

Voor wat betreft de workshop ICT kunnen we concluderen dat er weinig doelkansen zijn. Misschien niet zozeer door de inhoudelijke mogelijkheden, maar meer vanwege de in sneltreinvaart gepresenteerde materie met vluchtige rekenvoorbeelden. Wat wel blijft hangen, naast het feit dat er zo’n 1.550 opleidingen bestaan, is dat de vraag naar gesubsidieerde opleidingen achterblijft. En dat dit te maken heeft met drie opleidingsorganisaties die de markt domineren in ICT-opleidingen en die nu 30% korting bieden, vooraf. Terwijl de sectorplannen 40% korting hanteren, achteraf uit te keren. “Ik heb het gevoel dat ik voor de gek gehouden ben als die opleiders nu 30% korting geven”, zegt een aanwezige. “Dan hebben wij jaren te veel betaald.” De man die presenteert, stelt dat het aanbesteden van opleidingen is aangepast in het sectorplan en verwacht ‘dat dit nu gaat lopen’. Na afloop van de presentatie zijn er nauwelijks vragen. 

Roken, afvallen en bewegen

Een paar deuren verder promoot het sectorinstituut Transport en Logistiek de balans tussen instroom en gezond blijven. “Jongeren vinden vrachtwagen rijden een minder interessant vak. In de crisis is er ook geen aanbod, maar straks hebben we ze hard nodig door de vergrijzing.” Een ander punt van zorg blijkt de gezondheid van de chauffeurs. “Twee-derde van onze coaching betreft de leefstijl: roken, afvallen en bewegen.” De toelichting op de mogelijkheid om met korting de vereiste rijbewijzen en papieren te halen, wordt goed ontvangen. “Kan een Wajonger zonder geld, zonder werk hier gebruik van maken?”, vraagt iemand. “Voor het CBR zijn Wajongers een lastige doelgroep”, luidt het diplomatieke antwoord. Bij navraag blijkt ook de enorme korting op de rijopleiding alleen gegeven te worden aan jongeren die al een MBO-diploma hebben. “En de werkgever moet ook afdragen aan SOOB om die korting te krijgen.” SOOB is het ontwikkelingsfonds voor deze sector. Na de presentatie heeft niemand vragen. We gaan naar de afsluiting en de onvermijdelijke borrel.

De reacties van aanwezigen zijn wat tam, afwachtend. De een vindt dat er ‘geleurd wordt met subsidies’, de ander klaagt dat we ‘onderhand meer coaches hebben dan werknemers’. Weer een ander is wat cynischer. “In de afgelopen tien jaar heb ik twee keer een plan voor aanpak van jeugdwerkeloosheid voorbij zien komen”, zegt iemand uit het praktijkonderwijs. “En twee keer een plan voor 45-plussers.” De sectorplannen gelooft hij wel. “Het begint bij de werkgevers en ik mis er vandaag wel een aantal.” Zijn collega van het roc knikt en somt een paar bedrijven op, en vermoedt dat onderlinge strubbelingen tussen bepaalde werkgevers debet zijn aan de afwezigheid. Maar Brabantse ondernemers laten het geld van de sectorplannen toch niet liggen? “Ach, ze kijken de kat eerst uit de boom en denken er eens goed over na wat ze er aan hebben.” En daarmee is de bijeenkomst ‘Scoren voor Sectoren’ treffend omschreven. Een gelijkspel dus, maar in de returnwedstrijd zullen er ongetwijfeld doelpunten gaan vallen. En om dit verslag met een vrolijker noot te beëindigen: ‘Waarom heeft een Helmonder een hekel aan de Nederlandse taal? Er zitten veel te veel werkwoorden in’.