Home | Diversiteit

Diversiteit in bedrijfOndertekenaars van het Charter Diversiteit op de bijeenkomst bij de Rechtbank Amsterdam (9 maart 2019).

Diversiteit in Bedrijf is een project voor het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het richt zich op de volgende dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, gender, leeftijd, seksuele oriëntatie en etnische, culturele & religieuze diversiteit. Het project is verantwoordelijk voor het Charter Diversiteit en het (digitale) Kennisplatform.

Diversiteit in Bedrijf is aangesloten bij het European Platform of Diversity Charters. In 24 EU-landen zijn inmiddels Charters actief.  

 

Ondertekenaars van het Charter Diversiteit zetten zich serieus in voor meer diversiteit en inclusie op hun werkvloer. Zij krijgen daarbij ondersteuning van Diversiteit in Bedrijf en toegang tot een relevant netwerk. Medio 2019 hebben al 190 bedrijven het Charter Diversiteit ondertekend. In heel Europa zijn meer dan 10.000 bedrijven en organisaties bij een diversiteitscharter aangesloten.

 

Diversiteit in Bedrijf bundelt kennis uit de wetenschap en praktijk over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Zie hier een overzicht van alle publicaties.
Meer informatie: www.diversiteitinbedrijf.nl

Zie ook:

Logo Diversiteit in bedrijf