Twitter Twitter | Persberichten |  RSS RSS


Laatste nieuws / publicaties


10 december 2018 - De Stichting van de Arbeid geeft haar visie op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen

5 december 2018 - NPD Nieuwsmedia en FNV transport en logistiek – de partijen die betrokken zijn bij de stukloonnorm dagbladbezorging – hebben in een brief aan de Stichting van de Arbeid aangegeven dat zij deze norm voor 2019 handhaven.

14 november 2018 - De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid roepen pensioenfondsen en voordragende werknemers- en werkgeversorganisaties op om werk te maken van diversiteit in pensioenfondsbesturen aan de hand van een plan van aanpak.

 Uitgelicht

Stukloon
Informatie over het stukloon in 2018.
Stukloonnorm bij dagbladbezorging

Derde WW-jaar
Informatie over de uitvoering en de regeling van de private WW en WGA.
Stichting PAWW