Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar deeltijdwerk

Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar deeltijdwerk

De Stichting van de Arbeid reageert in een brief aan de Tweede Kamer op de kabinetsvoornemens naar aanleiding van het IBO Deeltijdwerk en vooral de hoogte en wijze van financiering van het ouderschapsverlof.