Peruaanse Stichting van de Arbeid wettelijk erkend

Peruaanse Stichting van de Arbeid wettelijk erkend

Na ruim vier jaar intensieve samenwerking is op 23 september 2020 de Peruaanse ‘Asociación para el Trabajo’ ook wettelijk erkend en heeft de Stichting van de Arbeid nu officieel een zusterorganisatie erbij.
© Astrid Kaag | Delegatie uit Peru en de voorzitters van sociale partners in 2016

In 2016 hebben vertegenwoordigers van de Peruaanse werkgevers- en werknemersorganisaties drie weken lang meegekeken hoe het overleg tussen werkgevers en werknemers in Nederland in zijn werk gaat. Vertegenwoordigers van Nederlandse werkgevers- en werknemersorganisaties zijn een paar keer naar Peru geweest om de Peruaanse werkgeversorganisaties en vakbonden bij te staan bij de oprichting van een Peruaanse Stichting van de Arbeid. De ‘Asociación para el Trabajo’ is op 12 juni 2018 opgericht en is nu ook wettelijk erkend door de Peruaanse overheid. Dit betekent onder andere dat werkgevers en werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en voorstellen kunnen doen aan de Peruaanse overheid. Zeker in deze tijd van de coronacrisis waarin de Peruaanse bedrijvigheid en werkgelegenheid zwaar onder druk staan, is dit een meer dan gewenste ontwikkeling.

Lees meer over de Peruaanse zusterorganisatie