Congres van den Arbeid gehouden op den 28sten November 1945 te Utrecht, in den Stadsschouwburg, Lucas Bolwerk

28 november 1945