Model Holland: De kracht van het Nederlandse overlegmodel

September 1997 - De eervolle toekenning van de Carl Bertelsmann-prijs 1997 aan de Stichting van de Arbeid vormde de directe aanleiding tot het samenstellen van deze brochure over de rol en het functioneren van de Stichting in wat geduid wordt als de Nederlandse overlegeconomie gedurende de afgelopen periode.