Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Deeltijd:?! Handreiking bij invoering van deeltijd in grote en kleine ondernemingen

Deeltijd:?! Handreiking bij invoering van deeltijd in grote en kleine ondernemingen

1 augustus 1998

De Stichting van de Arbeid is voorstander van een grotere differentiatie in arbeidspatronen. Patronen die qua arbeidsduur en arbeidstijden kunnen verschillen.

In 1993 al brengt de Stichting een nota uit onder de titel 'Overwegingen en aanbevelingen ter bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen'. In die nota staat de aanbeveling om in meer functies en sectoren mogelijkheden voor deeltijd te scheppen.

Maar tussen 1993 en nu is er veel veranderd, zo concludeert de Stichting in een evaluatie van oktober 1997. De ontwikkeling naar meer differentiatie van arbeidspatronen zet door. Deeltijdwerk is over de hele linie toegenomen. Ook stelt de Stichting in haar evaluatie dat er ruimte is om differentiatie van arbeidspatronen nog meer te doen toenemen. De Stichting meent dat Deeltijd:?! een handreiking kan bieden bij het verder laten groeien van deeltijdwerk.

Deeltijd:?! is vooral bestemd voor diegenen die betrokken zijn bij de besluitvorming hierover in ondernemingen, zoals ondernemers, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en leden van de ondernemingsraad. Daarnaast besteedt deze brochure aandacht aan de positie van de werknemer die verandering van de arbeidsduur overweegt.