Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Werkconferentie Minderhedenbeleid

Werkconferentie Minderhedenbeleid

12 december 2000

Deze bundel bevat de weerslag van hetgeen door diverse sprekers op de werkconferentie naar voren is gebracht. De conferentie stond onder voorzitterschap van de heer drs J. de Boer, voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.
Tijdens de conferentie is namens de Stichting een prijs uitgereikt aan één van drie ondernemingen die door een jury waren genomineerd voor het succesvol vormgeven aan en uitvoeren van een multicultureel personeelsbeleid.