Je verdiende loon!: Checklist gelijke beloning mannen en vrouwen

19 juli 2001 - Dit is een checklist over gelijke beloning voor gelijke arbeid of arbeid van (nagenoeg) gelijke waarde.
De checklist is een toetsinstrument voor hen die beloningssystemen opzetten, toepassen en evalueren. Dus voor CAO-partijen op bedrijfstak- en ondernemingsniveau, voor werkgevers, personeelsfunctionarissen en voor leden van medezeggenschapsorganen.
De Stichting pretendeert niet binnen het bestek van deze checklist alle 'ins and outs' van gelijke beloning te behandelen. Wel schetst de checklist in vogelvlucht de uiteenlopende elementen van beloningssystemen waarin mogelijk ongerechtvaardigd indirect onderscheid zou kunnen schuilen.

De checklist is bedoeld om de aandacht te vestigen op het uitgangspunt dat arbeid van gelijke waarde gelijk beloond behoort te worden, ongeacht of deze wordt verricht door een man of een vrouw.
De checklist laat zien dat het vereiste van gelijke beloning niet betekent dat geen verschil in beloning zou mogen worden gemaakt. Het gaat er om verboden ongerechtvaardigd onderscheid uit te bannen.
In de checklist en de toelichting daarop wordt dit verduidelijkt.
De Stichting beveelt de checklist van harte in uw aandacht aan en hoopt dat zij een instrument mag zijn om ongerechtvaardigde beloningsverschillen, waar deze nog bestaan, aan te pakken.