Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Waardeoverdracht pensioenrechten in Nederland

Waardeoverdracht pensioenrechten in Nederland (herziene uitgave)

Publicatienr. 08a/04

juni 2004 - Het kunnen meenemen van pensioenrechten bij wisseling van werkkring, wat kort wordt aangeduid met waardeoverdracht, is een specifiek kenmerk van de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel, een "driepijlerstelsel".
Deze brochure beoogt om inzicht te geven in het fenomeen Waardeoverdracht, het doel, de specifieke kenmerken, de voor- en nadelen, de besluitvormingsprocedure en de kosten.