Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Wat is een arbocatalogus (Nederlands en Engels)

Wat is een arbocatalogus

12 juli 2007 - Deze brochure handelt over de Arbocatalogus. Met het begrip Arbocatalogus is een nieuw fenomeen geïntroduceerd in de aanpak van arbeidsomstandigheden. Met deze brochure wil de Stichting van de Arbeid twee doelen bereiken. In de eerste plaats wil ze helderheid creëren over het begrip ‘Arbocatalogus’. En in de tweede plaats wil ze vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers op sectorniveau een handreiking bieden bij het maken van een Arbocatalogus.