Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Minisymposium sociale innovatie

Minisymposium over sociale innovatie

Op 9 april 2008 heeft de Stichting van de Arbeid in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie een minisymposium gehouden over sociale innovatie.
De middag werd ingeleid door Eric Fischer, voorzitter NCSI, met een presentatie van het begrip 'sociale innovatie' en van het NCSI. Vervolgens maakten Kees Blokland, directeur P&O van NS, en Roel Berghuis, bestuurder FNV Bondgenoten en Wyb Kusters, bestuurder CNV BedrijvenBond het begrip 'sociale innovatie' concreet aan de hand van hun ervaringen bij NS. Het tweede deel van middag werd in groepen gesproken over de mogelijkheden die 'sociale innovatie' kan bieden.
De Stichting van de Arbeid gaat zich nog beraden hoe zij de uitkomsten van deze middag zal vertalen voor een breder publiek.