Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Handreiking arbeidsrisico's in de arbocatalogus

Handreiking arbeidsrisico's in de arbocatalogus

Februari 2009 - Deze brochure gaat over de manier waarop arbeidsrisico’s in de arbocatalogus kunnen worden behandeld. De publicatie is gebaseerd op een werkconferentie die eind september 2008 is georganiseerd door de Commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA). De conferentie was bedoeld om vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het maken van de arbocatalogus.

In deze brochure komen vier arbeidsrisico’s aan de orde. Uit een door de CBA opgezette inventarisatie van de catalogustrajecten in 2007 bleek dat de risico’s
fysieke belasting, werkdruk en werkstress, agressie en geweld, en (gevaarlijke) stoffen het meest voorkomen.