Handreiking uitzendwerk

Juli 2010 - De arbeidsmarkt verandert snel! Meer vraag naar flexibiliteit door werkgevers. Meer individuele wensen en individueel ondernemerschap vanuit werknemers. Volgens onderzoek van het RWI veranderen op jaarbasis 1,4 miljoen werknemers van baan, zelfs tijdens het dieptepunt van de recessie. Ongeveer 9% van de beroepsbevolking heeft besloten als ZZP’er aan de slag te gaan. Op jaarbasis wordt 1,3 miljoen keer een beroep gedaan op een uitzendkracht om voor een korte of juist langere tijd een nieuwe klus, een nieuwe baan of nieuwe taken bij een onderneming in te vullen. Op een beroepsbevolking van 7 miljoen mensen is het aandeel flexibele arbeidsrelaties een omvangrijke groep geworden. De flexibilisering van de arbeid binnen een organisatie vraagt om een breder personeelsbeleid en een specifiek op de diverse werknemers gericht arbeidsomstandighedenbeleid. De opkomst van de flexibele arbeid vraagt van bedrijven een actieve opstelling als het gaat om de begeleiding en training on the job. Gezien de omvang van ‘nieuwkomers on the job’ dringt de vraag zich op hoe bedrijven de begeleiding goed kunnen inregelen en wat er van uitzendkrachten / werknemers, werkgevers en uitzendondernemingen mag worden verwacht.

Voor de Commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA) van de Stichting van de Arbeid (STvdA) was dit gegeven een belangrijke drijfveer om het voorstel van de Stichting Arboflexbranche (STAF) van de uitzendbranche voor een gezamenlijke handreiking positief te beantwoorden. De handreiking geeft de sociale partners op sectorniveau goede handvatten om in de eigen arbocatalogus afspraken te maken over de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten en van nieuwkomers op de arbeidsmarkt en in bedrijven.