De CAO : Wat en Hoe?

September 2010 - De overgrote meerderheid van werknemers heeft te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De Stichting van de Arbeid krijgt regelmatig vragen over de totstandkoming, de werking en de algemeen verbindendverklaring van cao’s. In deze brochure worden de belangrijkste vragen met betrekking tot deze thema’s behandeld.

De brochure is een update van een eerdere brochure met dezelfde titel uit 2004.