Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | De werking van arbocatalogi (evaluatie van het project)

De werking van arbocatalogi: Evaluatie van het project arbocatalogi van de Stichting van de Arbeid

februari 2011 - Eindrapport / Jan HeijinkĀ en Shirley Oomens (ITS, Radboud Universiteit Nijmegen)

Het project arbocatalogi van de Stichting van de Arbeid liep per 31 december 2010 af. Het project is uitgevoerd onder begeleiding van de door de Stichting ingestelde Commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA). In opdracht van de CBA is een evalua-tieonderzoek uitgevoerd, dat tot doel heeft een beeld te geven van de resultaten van het project en dat tevens bouwstenen moet aandragen voor borging van de arbocatalogi, met daarbij zo mogelijk een agenda voor de toekomst.
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitvoering van dit onderzoek en van de resultaten. Alvorens in te gaan op de onderzoeksvragen, zullen we eerst kort stilstaan bij het project arbocatalogus en de rol van de Commissie Begeleiding Arbocatalogi.