31 maart 2011: Gelijk loon dag

Het netwerk Gelijk Beloning organiseert samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de vierde keer de Gelijk Loon Dag. Deze dag staat in het teken van gelijke beloning van mannen en vrouwen. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag), van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Het programma van de dag ziet er als volgt uit:


14.00u - 14.30u  Inloop (koffie & thee)
14.30u - 14.40u Openingstoespraak (Secretaris-Generaal Johan de Leeuw, SZW)
14.40u - 15.00u Ongelijke loopbanen van vrouwen en mannen (Martijn de Wildt, directeur/eigenaar Qidos B.V. en voormalig lid Taskforce Deeltijd Plus)
15.00u - 15.30u Verschillen in onderhandelen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers (Yvette Berkel, Head of Procurement Politieacademie en schrijfster van het boek ‘Strategisch onderhandelen voor vrouwen’)
15.30u - 15.45u Pauze (koffie & thee)
15.45u - 16.30u Interviews met een panel van professionals uit diverse disciplines die te maken hebben met beloningen van werknemers (Marga Rijerse, SZW)
16.30u   Afsluiting en aansluitend borrel

 

U bent hierbij van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Het aantal deelnemers is gelimiteerd, meld u dus snel aan! Als deelnemer aan de Gelijk Loon Dag ontvangt u na afloop een bijzonder boek cadeau.
U kunt zich per email uiterlijk vrijdag 25 maart aanmelden bij Diana Kuiper via pbsecretariaatav@minszw.nl Vermeld in uw email uw volledige naam, functie en de organisatie waar u werkzaam te vermelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.