Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Werk

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Werk

27 november 2013 - De Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid is geactualiseerd. De handreiking voldoet weer aan wet- en regelgeving. Zij biedt ondersteuning aan werkgevers en werknemers in sectoren en branches die een arbocatalogus hebben of willen maken. Ook de titel is geactualiseerd: Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Werk.

Let op: Dit is een verouderde versie. De meest recente versie kunt u vinden op het SER Arboplatform