Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s

Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s

18 april 2014

Niet goed omgaan met procedures en instructies als gevolg van problemen met de taal is een van de oorzaken van ongevallen op het werk. De Stichting van de Arbeid heeft een praktische handreiking door TNO laten ontwikkelen om taalproblemen als oorzaak van onveilige situaties op de werkvloer aan te pakken.

Taal speelt vaker een rol bij ongevallen op het werk dan menigeen denkt. Werknemers die de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk onvoldoende beheersen of moeite hebben met lezen en schrijven, zijn niet altijd in staat om veiligheidsvoorschriften en instructies te begrijpen. Bovendien zijn veel veiligheidsdocumenten in onbegrijpelijke taal geschreven.
De handreiking Taal en veiligheidsrisico’s bevat praktische oplossingen voor situaties waarin taal een veiligheidsrisico vormt. De handreiking is bedoeld als ondersteuning voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van sectoren en branches die een arbocatalogus willen maken of uitbreiden. De oplossingen die de handreiking biedt, kunnen helpen bij het treffen van maatregelen in de eigen sector of branche.

Tijdens de Week van de Ondernemer (Jaarbeurs Utrecht) hebben Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, en Marja van Bijsterveldt, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, de handreiking Taal en veiligheidsrisico’s in ontvangst genomen uit handen van Mario van Mierlo, voorzitter van de Werkgroep Arbo & Vitaliteit van de Stichting van de Arbeid.