Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Handreiking Psychosociale arbeidsbelasting

Handreiking Psychosociale arbeidsbelasting

13 mei 2014

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. In opdracht van de Stichting van de Arbeid heeft VHP Human Performance een handreiking ontwikkeld voor sectoren en bedrijven met oplossingen om PSA te voorkomen of te verminderen.

Het instrument is bedoeld voor werkgevers en werknemers in branches en sectoren die aan de slag willen met het arbeidsrisico PSA. Het geeft handvatten hoe PSA herkend kan worden en het biedt praktische oplossingen om de verschillende vormen van PSA – werkdruk, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld – te voorkomen of te verminderen. De vele beschikbare oplossingen op het gebied van PSA zijn gebundeld en gerangschikt naar de verschillende vormen van PSA. Via filters kunnen oplossingen worden geselecteerd die specifiek van toepassing zijn in de eigen branche. In drie stappen maakt een branche een eigen, op de branche gerichte aanpak voor PSA. Deze is direct klaar voor gebruik.

PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is primair verantwoordelijk voor de aanpak ervan in zijn bedrijf. Het gaat om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals eerder genoemd, maar het gaat er ook om dat de werkgever de werknemer die een verstoorde balans ervaart tussen werk en privé (bijvoorbeeld door mantelzorg of rouwverwerking) ondersteunt, zodat de werknemer aan de slag blijft.

De voorzitter van de Werkgroep Arbo & Vitaliteit van de Stichting van de Arbeid, Mario van Mierlo, presenteert deze handreiking tijdens de lancering van de SZW-campagne voor preventie van werkstress op dinsdag 13 mei 2014. Minister Asscher neemt de handreiking, waarmee werkgevers en werknemers een instrument in handen krijgen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en te verminderen, in ontvangst.