Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Handreiking Inhaleerbare allergenen

Handreiking Inhaleerbare allergenen

20 januari 2015

In opdracht van de Stichting van de Arbeid heeft VHP Human Performance een digitale handreiking ontwikkeld voor sectoren en bedrijven met oplossingen om blootstelling aan inhaleerbare allergenen te voorkomen dan wel te verminderen.

Zeer veel branches hebben te maken met sensibiliserende stoffen (allergenen). Er zijn enkele honderden allergenen bekend en iedereen komt wel eens in aanraking daarmee. Niet alleen op het werk maar ook daar buiten. Inhaleerbaar betekent dat de allergeen uit de lucht via de ademhaling, via neus of mond het lichaam binnenkomt. De allergeen is een stof die een allergische reactie oproept. Bij een allergie speelt het menselijk immuunsysteem een hoofdrol. Als reactie op blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen (over)reageert het afweersysteem met ontstekingsverschijnselen. Voorbeelden van dergelijke reacties zijn irritatie van de luchtwegen, neusslijmirritatie en astmatische klachten. In de volksmond spreekt men bijvoorbeeld van hooikoorts, lasrooklong, stoflong, boerenlong, champignonkwekerslong, bakkersastma en beroepsastma.
Deze handreiking gaat niet in op ziektebeelden als asbestkanker, longkanker en legionella.

De arbo-regelgeving geeft aan dat de werkgever een zorgplicht heeft als er sprake is van inhaleerbare allergenen. Het is belangrijk dat de werkgever weet wat de mogelijke risico’s van het werken met inhaleerbare allergene stoffen zijn en dat hij in staat is maatregelen te treffen om de blootstelling te voorkomen dan wel te minimaliseren.
Het instrument is bedoeld voor werkgevers en werknemers in branches en sectoren die aan de slag willen met het arbeidsrisico inhaleerbare allergenen. Men kan met dit instrument een eigen branchewebsite samenstellen waarop de eigen oplossingen worden weergegeven. Met de oplossingen kunnen werkgevers en werknemers inhaleerbare allergenen in hun branche aanpakken en de eigen arbocatalogus vormgeven.