Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Handreiking Preventiemedewerker

Handreiking Preventiemedewerker

20 januari 2015

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Een werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Uit de NEA 2013 komt naar voren dat meer dan een derde van de werknemers (33,2%) niet weet of er in zijn organisatie een preventiemedewerker is.

In opdracht van de Stichting van de Arbeid heeft VHP Human Performance een digitale Handreiking Preventiemedewerker ontwikkeld voor sectoren en bedrijven met tools en praktische informatie over de preventiemedewerker. Met dit digitale instrument stelt een branche in een paar stappen een eigen branchewebsite samen waarop informatie over de preventiemedewerker wordt weergegeven. Met die informatie kan de eigen arbocatalogus verder worden vormgegeven en krijgen werkgevers en werknemers meer duidelijkheid over de preventiemedewerker in hun branche.