Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Handreiking bevordering implementatie arbocatalogus in mkb-bedrijven

Handreiking bevordering implementatie arbocatalogus in mkb-bedrijven

29 januari 2015 

Uit onderzoek van de Stichting van de Arbeid blijkt dat in meerdere branches de arbocatalogus en de daarin voorgestelde maatregelen weinig bekend zijn in mkb-bedrijven. De vertaling van de afspraken op sectorniveau naar daadwerkelijke uitvoering in mkb-bedrijven vraagt daarom extra aandacht van cao-partijen. De Stichting van de Arbeid heeft een korte praktijkstudie laten uitvoeren door Basis & Beleid en a-advies naar wat het beste werkt om ook mkb-bedrijven (tot 250 werknemers) te bereiken met de arbocatalogus en de oplossingen voor arbeidsrisico’s die daarin staan vermeld. Hierdoor neemt ook de bekendheid en de toepassing van de arbocatalogus in deze bedrijven toe en daarmee uiteindelijk ook het beschermingsniveau van werknemers, in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering.

De handreiking biedt aan cao-partijen en de opstellers van arbocatalogi diverse mogelijkheden om vanuit verschillende invalshoeken en verantwoordelijkheden een impuls te geven aan de implementatie van de arbocatalogus in mkb-bedrijven.