Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Eindverslag Vervolgproject arbocatalogi

Eindverslag Vervolgproject arbocatalogi

17 maart 2015

Begin 2015 zijn de laatste instrumenten opgeleverd waarmee dit project tot een afronding is gekomen. In het eindverslag Vervolgproject arbocatalogi kunt u lezen hoe het project is verlopen en welke activiteiten zijn ondernomen om de doelstellingen van het project te verwezenlijken, zoals de ontwikkeling van instrumenten en het organiseren van rondetafelgesprekken. Het project is in een vergadering van de Werkgroep Arbo & Vitaliteit van de Stichting van de Arbeid afgerond met een presentatie door de projectleider.

Met een zgn. arbomarkt zullen de handreikingen en websites die zijn ontwikkeld onder de aandacht worden gebracht. Hiervoor worden brancheorganisaties, werkgeversorganisaties, vakbonden, or-leden, preventiemedewerkers en arboprofessionals uitgenodigd.
Binnenkort volgt hierover meer informatie.