Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Verkenning overgang van onderneming

Verkenning overgang van onderneming

Op 16 december 2016 heeft de Stichting van de Arbeid een verkenning gestuurd aan minister Asscher over de ‘Overgang van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden bij aanbesteding, uitbesteding en (schijn)faillissement’.

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hadden de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat bezien zou worden of de Wet overgang van ondernemingen aangepast moet worden bij aanbesteding, uitbesteding en (schijn)faillissement. Hoewel deze vraagstelling binnen de Stichting niet eenduidig is beantwoord, is besloten de uitvoerige analyse die hiervoor gemaakt is wel onder de aandacht te brengen.

De verkenning bevat onder meer een extern advies van het Public Procurement Research Centre (samenwerkingsverband van de universiteiten van Utrecht en Twente) over de Europese wet- en regelgeving bij aanbestedingen.