Home | Publicaties | Brochures & overige publicaties | Stichting van de Arbeid : in kort bestek

Stichting van de Arbeid : in kort bestek

Januari 2018 - In de brochure 'in kort bestek' wordt in vogelvlucht uitgelegd waarom sociale partners in 1945 Nederland een Stichting van de Arbeid hebben opgericht, waarom de Stichting nog steeds bestaansrecht heeft en haar werkwijze.

Wat is de Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid is een landelijk overlegorgaan waarin twee partijen zitten: de centrale organisaties van werkgevers en die van werknemers. Samen worden zij ook wel de sociale partners genoemd. Zij overleggen, discussiëren en onderhandelen over zaken die voor alle werkgevers en werknemers in Nederland van belang zijn. De Stichting staat voor hun belangen.