Akkoord van Wassenaar: Centrale aanbevelingen inzake aspecten van een werkgelegenheidsbeleid

24 november 1982 - In dit akkoord heeft de Stichting werkgevers en werknemers op bedrijfstak- en ondernemingsniveau aanbevolen een politiek van gematigde loonstijging te voeren teneinde de winstgevendheid van het bedrijfsleven te verbeteren in combinatie met een werkgelegenheidsbeleid in bedrijfstakken en bedrijven door middel van onder meer maatregelen op het gebied van arbeidsduurverkorting.