Home | Publicaties | Akkoord, Convenant en Verklaring | Akkoord, Convenant en Verklaring 1980-1989 | Convenanten en verklaringen 1989 | Gemeenschappelijk beleidskader van het kabinet en de Stichting van de Arbeid

Gemeenschappelijk beleidskader van het kabinet en de Stichting van de Arbeid

1 december 1989

Samenvatting van het gemeenschappelijk beleidskader voor de komende jaren van het kabinet en de Stcihting van de Arbeid.  Partijen zijn van oordeel dat de inspanningen gericht op evenwichtige en duurzame economische groei, groei van werkgelegenheid en daling van werklossheid moeten worden voortgezet en ge├»ntensiveerd.