Verklaring gelijke behandeling op de arbeidsmarkt

Publicatienr. 5/90

14 november 1990

Gelijke behandeling zal in de praktijk telkens opnieuw en steeds verder gestalte moeten krijgen. Die opgave geldt ook voor de arbeidsmarkt als onderdeel van de samenleving. Om dit te bevorderen heeft het bestuur van de Stichting van de Arbeid op 14 november 1990 een Verklaring inzake gelijke behandeling op de arbeidsmarkt vastgesteld, die een algemeen kader geeft met het oog op gelijke-behandelingsvraagstukken die zich voordoen op de arbeidsmarkt. De aanbeveing uit 1980 is daarin op een aantal onderdelen verder uitgewerkt en uitgebreid.