Verklaring Gelijke Behandeling op de Arbeidsmarkt

Publicatienr. 3/93

Juni 1993

De Tweede Kamer heeft begin 1993 de Algemene wet gelijke behandeling aanvaard. Een en ander is voor de Stichting van de Arbeid aanleiding haar Verklaring van 14 november 1990 in geactualiseerde vorm opnieuw uit te brengen. Als bijlage hierbij is de Algemene verklaring tegen rassendiscriminatie opgenomen.