Home | Publicaties | Akkoord, Convenant en Verklaring | Akkoord, Convenant en Verklaring 1990-1999 | Convenanten en verklaringen 1998 | Verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen

Convenant tussen de Stichting van de Arbeid en het CSO over verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen

Publicatienr. 2/98

1 juni 1998