Home | Publicaties | Akkoord, Convenant en Verklaring | Akkoord, Convenant en Verklaring 2000-2009 | Convenanten en verklaringen 2003 | Vernieuwd Convenant tussen de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Vernieuwd Convenant tussen de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), gericht op een kwalitatieve verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen

Publicatienr. 2/03

28 februari 2003 - Tussen de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) is overeenstemming bereikt over een vernieuwd convenant gericht op een kwalitatieve verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen.

In vervolg op het eerdere convenant uit 1998 hebben genoemde organisaties op 28 februari 2003 het vernieuwd medezeggenschapsconvenant ondertekend.