Verklaring van de Stichting van de Arbeid inzake het Arbeidsvoorwaardenoverleg 2004-2005

Herziene uitgave, publicatienr. 9A/03

18 november 2003 - Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid hebben de Verklaring Arbeidsvoorwaardenoverleg 2004 -2005 ondertekend. De verklaring was opgesteld naar aanleiding van het najaarsoverleg met het kabinet op dinsdag 14 oktober.