Het convenant: 'Een kwaliteitscode voor EVC'

14 november 2006 - Op de landelijke EVC-dag heeft de Stichting van de Arbeid het convenant “Een kwaliteitscode voor EVC”, kortweg EVC-code, ondertekend. Het convenant is een landelijk keurmerk voor certificering van werkervaring (elders verworven competenties). Naast de Stichting van de Arbeid hebben staatssecretaris B. Bruins van OCW, het onderwijsveld en een aantal koepelorganisaties hun handtekening onder dit document geplaatst.