Intentieverklaring bevordering deskundigheid pensioenfondsbestuur ondertekend door voorzitters Stichting van de Arbeid en CSO

14 december 2006 - Pensioenfondsen moeten zich meer dan ooit inspannen om de deskundigheid van hun bestuursleden en leden van deelnemersraden te bevorderen. De nieuwe Pensioenwet, waarin ook de medezeggenschap en de principes voor goed pensioenfondsbestuur zijn vastgelegd, maakt dit des temeer noodzakelijk. Gebleken is dat er behoefte is aan een duidelijk en transparant stelsel van kwalitatief goede pensioenopleidingen.