Tripartiete beleidsinzet: Participatie in sociaal-economisch perspectief

Participatietop

27 juni 2007 - Met de participatietop beogen het kabinet, de Stichting van de Arbeid en de VNG bij te dragen aan een hogere participatie. Daartoe zijn door het kabinet en de Stichting van de Arbeid langs vier lijnen tripartiete beleidsinzetten uitgewerkt.