Home | Publicaties | Akkoord, Convenant en Verklaring | Akkoord, Convenant en Verklaring 2000-2009 | Convenanten en verklaringen 2007 | Structurele aanpak laaggeletterdheid in de samenleving en het bedrijfsleven

Convenant tussen werkgevers, werknemers en overheid: Structurele aanpak laaggeletterdheid in de samenleving en het bedrijfsleven 2007 - 2015

Op 11 september 2007 heeft de Stichting van de Arbeid een convenant getekend met de ministeries van OCW, SZW en Jeugd en Gezin om de laaggeletterdheid van werkenden en (nog) niet-werkenden structureel aan te pakken. Jaarlijks wordt de voortgang gemonitord.