Wijzigingen samenstelling takenpakket RWI

21 juli 2008 - Eind juni 2008 heeft het kabinet bij de Tweede Kamer - via ingediende wetsvoorstel SUWI - het voornemen kenbaar gemaakt om zowel het takenpakket als de samenstelling van de RWI indringend te wijzigen. Op 21 juli schreven de voorzitters van de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een gemeenschappelijke brief aan de Tweede Kamer waarin zij hun grote bezwaren tegen dit voornemen uiten.