Samen doen wat mogelijk is (inclusief Engelse vertaling)

Het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 vond onder turbulente omstandigheden - de kredietcrisis was net pas goed uitgebroken - plaats. Kabinet en sociale partners hebben die avond met elkaar belangwekkende afspraken gemaakt om zo gezamenlijk de arbeidsparticipatie te vergroten en het economisch fundament te versterken.


Tripartiete Verklaring Najaarsoverleg 2008 - 7 oktober 2008

2008 Autumn Consultations Tripartite Declaration - 7 October 2008